Organisatie en functioneren

Uit Schoolwerkplan SBS Munsterbilzen - Hoelbeek - Martenslinde
Versie door Mhe (overleg | bijdragen) op 8 okt 2020 om 15:19
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

1 Klassenraad

De klassenraad is een team van personeelsleden (eventueel aangevuld met externe deskundigen) dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlin­gen­groep of een individuele leerling.

De klassenraad wordt samengesteld in functie van de te behandelen materie: bv. uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, ...

De klassenraad komt ieder jaar na 20 juni en voor het einde van het schooljaar bij elkaar per vestigingsplaats over het toekennen van het getuigschrift basisonderwijs aan de leerlingen die dat schooljaar het lager onderwijs zullen voltooien. De klassenraad voor het toekennen van het getuigschrift basisonderwijs bestaat uit: directie, leerkrachten 5de en 6de leerjaar en de zorgcoördinator, eventueel aangevuld met de leermeester lichamelijke opvoeding en andere specifieke vakleerkrachten.

2 ABC

Het ABC (Afzonderlijk Bijzonder Comité) is een onderhandelings- en adviescomité inzake algemene personeelsaangelegenheden (bv. de verlofregeling, de bezoldigingsregeling, algemene maatregelen inzake organisatie van het werk zoals uurrooster en lestijdenpakket, ...). ‘Afzonderlijk’ betekent hier dat het onderhandelingscomité los staat van het onderhandelingscomité van het overige gemeentepersoneel.

De verslagen van het ABC zijn terug te vinden op Intradesk in de map 'Algemeen - Besluitvorming - ABC'.

2.1 Leden van het ABC

 • Burgemeester (wordt in de praktijk vervangen door de schepen van onderwijs)
 • Directies van het stedelijk basisonderwijs van Bilzen, secretaris is Maarten Hendrikx

3 Werkgroepen vrije - stedelijke basisschool Munsterbilzen

In de school van Munsterbilzen zijn er verschillende werkgroepen actief in het kader van een nauwere samenwerking tussen de vrije basisschool en onze stedelijke basisschool:

 • Eerste schooldag: Heidi Castro en Linda Machiels
 • Sinterklaas: Leon Vanhees en Birte Surinx
 • Carnaval: Leon Vanhees, Barbara Schoofs en Marleen Buckinx
 • Pasen: Barbara Schoofs en Heidi Castro
 • Schoolfeest: Leon Vanhees, Birte Surinx en Marleen Buckinx
 • Verkeer: Birte Surinx en Marleen Buckinx

4 'Kriebelteam' Hoelbeek

Vestiging Hoelbeek beschikt sinds 7/01/20 over een 'kriebelteam' dat na iedere vakantie een controle doet bij alle leerlingen op luizen en neten.

Zie https://munsterbilzen.sbsbilzen.be/hoelbeek/kriebelteam/

4.1 Leden van het 'kriebelteam'

 • Ilse Peeters, mama van Jodi Jongen, Logan Jongen en Quinten Wauters
 • Merel Van Reusel, mama van Tuur Beankens
 • Lies Jaeken, oma van Tuur Beankens

5 Partners

5.1 CLB

Zie http://munsterbilzen.sbsbilzen.be/clb/

5.2 Pedagogische begeleiding

Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw). OVSG is de koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.

OVSG maakt de volgende kernopdrachten waar voor de leden:

 • belangen behartigen;
 • pedagogisch begeleiden;
 • juridische dienstverlening verstrekken;
 • vorming en nascholing aanbieden.

Sinds het schooljaar 2019 - 2020 is Piet Mariën onze pedagogisch adviseur van het OVSG. Hij werkt enkel vraaggestuurd, maar heeft expliciet laten weten dat vragen ook van leerkrachten mogen komen. Hij is gespecialiseerd in het kleuteronderwijs, maar kan uiteraard ook met andere dingen helpen...

6 Jaarplannen

Alle activiteiten, vergaderingen, e.d. zijn terug te vinden op de Smartschool-kalender .

Voor de ouders is er per vestiging ook een kalender beschikbaar op de website en via Smartschool.

De indeling van de Smartschool-kalenders is als volgt, CA-kalenders (Co-Account) zijn steeds zichtbaar voor de ouders:

 • SBS Mubi: alle activiteiten van de 3 scholen bv. personeelsvergaderingen
 • SBS Mubi CA: alle activiteiten van de 3 scholen bv. pedagogische studiedag
 • Vest. Mubi: alle activiteiten van vestiging Munsterbilzen, enkel zichtbaar voor personeelsleden bv. nascholing bepaald personeelslid
 • Vest. Mubi CA: alle activiteiten van vestiging Munsterbilzen, zichtbaar voor personeelsleden en ouders bv. oudercontact
 • Vest. Hobe: alle activiteiten van vestiging Hoelbeek, enkel zichtbaar voor personeelsleden bv. nascholing bepaald personeelslid
 • Vest. Hobe CA: alle activiteiten van vestiging Hoelbeek, zichtbaar voor personeelsleden en ouders bv. oudercontact
 • Vest. Mali: alle activiteiten van vestiging Martenslinde, enkel zichtbaar voor personeelsleden bv. nascholing bepaald personeelslid
 • Vest. Mali CA: alle activiteiten van vestiging Martenslinde, zichtbaar voor personeelsleden en ouders bv. oudercontact

6.1 Meerdaagse extra-muros-activiteiten

Zie https://munsterbilzen.sbsbilzen.be/onderwijsaanbod/openluchtklassen/

De planning en de doelstellingen van de meerdaagse extra-muros-activiteiten zijn terug te vinden op Intradesk in de map 'SBS Munsterbilzen - Curriculum - Meerdaagse extra-muros-activiteiten'.

6.1.1 2019 - 2020

6.1.1.1 Munsterbilzen
 • Studiereis Amsterdam (in het kader van het Anne Frank-project van de bibliotheek van Bilzen) van donderdag 21/11/19 tot en met vrijdag 22/11/19
 • Locatie: Stayokay Amsterdam Zeeburg, Timorplein 21, 1094 CC Amsterdam, Nederland
 • Prijs: €80
 • Deelnemende klassen: 5 - 6
 • Begeleiders: Birte Surinx, Heidi Castro, Linda Machiels en Marleen Buckinx
6.1.1.2 Hoelbeek en Martenslinde
 • Studiereis Amsterdam (in het kader van het Anne Frank-project van de bibliotheek van Bilzen) van donderdag 5/12/19 tot en met vrijdag 6/12/19
 • Locatie: Stayokay Amsterdam Zeeburg, Timorplein 21, 1094 CC Amsterdam, Nederland
 • Prijs: €100 (Hoelbeek), €80 (Martenslinde + €20 van de ouderraad)
 • Deelnemende klassen: 5 - 6
 • Begeleiders: Kelly Geeraerts, Mariska Stulens, Anneleen Wauters en Kirsten Gielen


 • Bosklas van maandag 25/05/20 tot en met vrijdag 27/05/20
 • Locatie: Domein Pietersheim, Neerharenweg 12, 3620 Lanaken
 • Prijs: ...
 • Deelnemende klassen: 3 - 4
 • Begeleiders: Niels Valkeners, Luc Nelissen, Pieter Lambrechts en Kirsten Gielen

6.1.2 2018 - 2019

6.1.2.1 Munsterbilzen
 • Avonturenklas van maandag 3/06/19 tot en met vrijdag 7/06/19
 • Locatie: La Renardière, Rue d'Ardenne, 6940 Petit-Han (Durbuy)
 • Prijs: €200
 • Deelnemende klassen: 5 - 6
 • Begeleiders: Heidi Castro, Birte Surinx, Linda Machiels en Marleen Buckinx
6.1.2.2 Hoelbeek en Martenslinde
 • Texelklas van maandag 17/09/18 tot en met vrijdag 21/09/18
 • Locatie: Stayokay Texel, Haffelderweg 29, 1791 AS Den Burg, Nederland
 • Prijs: €200
 • Deelnemende klassen: 5 - 6
 • Begeleiders: Kelly Geeraerts, Mariska Stulens, Anneleen Wauters en Kirsten Gielen