Praktische afspraken: verschil tussen versies

Uit Schoolwerkplan SBS Munsterbilzen - Hoelbeek - Martenslinde
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Regel 20: Regel 20:
 
=== Oudercontacten ===
 
=== Oudercontacten ===
  
Voor het lager onderwijs worden er __[https://munsterbilzen.sbsbilzen.be/oudercontacten/ 3 oudercontacten per schooljaar]__ georganiseerd gelijktijdig met de rapporten.
+
Voor het lager onderwijs worden er '''[https://munsterbilzen.sbsbilzen.be/oudercontacten/ 3 oudercontacten per schooljaar]''' georganiseerd gelijktijdig met de rapporten.
  
Voor het kleuteronderwijs organiseren we __2 oudercontacten per schooljaar__, gelijktijdig met rapport 1 en 3.  
+
Voor het kleuteronderwijs organiseren we '''2 oudercontacten per schooljaar''', gelijktijdig met rapport 1 en 3.  
  
 
De ouders schrijven in voor een oudercontact via '[https://sbsbilzen.smartschool.be/Introlution Oudercontact]' in Smartschool.
 
De ouders schrijven in voor een oudercontact via '[https://sbsbilzen.smartschool.be/Introlution Oudercontact]' in Smartschool.

Versie van 11 mrt 2020 om 11:21

1 Algemene afspraken voor alle vestigingen

1.1 Aanwending van het lestijdenpakket

Criteria en afspraken met betrekking tot de schoolorganisatie op basis van het lestijdenpakket:

 • Kleuters worden ingedeeld volgens geboortejaar waarbij:
  • in Martenslinde en Hoelbeek 1KO en 1KO instap één klas vormen;
  • in Hoelbeek 2KO en 3KO ook één klas vormen;
 • De leerlingen van de lagere school worden gegroepeerd volgens leeftijd (leerstofjaarklassensysteem);
 • Bij een voldoende aantal lestijden worden graadklassen opgesplitst in aparte leerjaren;
 • Bij een gedeeltelijke opsplitsing van graadklassen wordt er voorrang gegeven aan het opsplitsen van wiskunde en / of Nederlands en wordt er overleg met de betrokken klastitularissen;
 • Bij een opsplitsing van graadklassen wordt de voorkeur gegeven aan de opsplitsing van het 1ste en 2de leerjaar;
 • Elke klas krijgt 2 lestijden lichamelijke opvoeding;
  • In het lager onderwijs wordt één lesuur per week gegeven door een leermeester;
  • Het tweede lesuur lichamelijke opvoeding is zwemmen en wordt gegeven door een zweminstructeur van het stedelijk zwembad van Bilzen onder toezicht van één of meerdere klastitularissen;
 • Elke klas van de lagere school krijgt 2 lestijden levensbeschouwing per week gegeven voor een leermeester;

De exacte aanwending van lestijdenpakket en de bijhorende ambtenverdeling wordt aan alle personeelsleden bekend gemaakt voor de start van het nieuwe schooljaar.

1.2 Oudercontacten

Voor het lager onderwijs worden er 3 oudercontacten per schooljaar georganiseerd gelijktijdig met de rapporten.

Voor het kleuteronderwijs organiseren we 2 oudercontacten per schooljaar, gelijktijdig met rapport 1 en 3.

De ouders schrijven in voor een oudercontact via 'Oudercontact' in Smartschool.

Afspraken omtrent de planning en organisatie:

 • De exacte data van de oudercontacten mogen de klastitularissen - in overleg per vestiging of per afdeling (KO - LO) vrij bepalen.
 • De oudercontacten mogen verdeeld worden over verschillende dagen en tijdstippen.
 • Er moet minstens één periode ingelast worden met 'avondafspraken' om tegemoet te komen aan werkende ouders die onmogelijk een afspraak vlak voor of vlak na schooltijd kunnen maken.

1.3 Aanwezigheid externen bij een oudergesprek

Als er een externe (bv. een logopedist) aanwezig dient te zijn bij een oudergesprek dient deze externe persoon door de ouders uitgenodigd te worden, niet door de school.

1.4 Schoolagenda en huiswerk

De gebruikte schoolagenda's in het lager onderwijs zijn hier terug te vinden.

1.4.1 Afspraken omtrent het invullen van de schoolagenda

 • Munsterbilzen: huiswerk en andere opdrachten worden genoteerd in de schoolagenda op de dag dat de opdracht klaar moet zijn. Bv. een toets voor dinsdag 20/01 wordt ook op dinsdag 20/01 genoteerd.
 • Hoelbeek: huiswerk en andere opdrachten worden genoteerd in de schoolagenda op de dag voor dat de opdracht klaar moet zijn. Bv. een toets voor dinsdag 20/01 wordt op maandag 19/01 genoteerd. Liesje noteert twee keer (deze week toets op 2/10 en volgende week maandag toets morgen)
 • Martenslinde: huiswerk en andere opdrachten worden genoteerd in de schoolagenda op de dag voor dat de opdracht klaar moet zijn. Bv. een toets voor dinsdag 20/01 wordt op maandag 19/01 genoteerd.

1.4.2 Huiswerk

 • Munsterbilzen:
  • 4de leerjaar: maandag, dinsdag en donderdag 1 of 2 taken als inoefening van de leerstof, op woensdag en vrijdag moeten er lessen geleerd worden
  • 5de leerjaar: elke dag minstens 2 opdrachten (leerstof herhalen of een echte taak)
  • 6de leerjaar: elke dag minstens 2 opdrachten (leerstof herhalen of een echte taak)
 • Hoelbeek:
  • 1ste graad: op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag krijgen de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar huiswerk. Op vrijdag in principe niet, tenzij er na het weekend een toets gepland staat.
  • 2de graad: op maandag, dinsdag en donderdag. Op vrijdag in principe niet, tenzij er na het weekend een toets gepland staat.
  • 3de graad: de leerlingen krijgen zelden echte taken, de focus ligt in het 5de en 6de leerjaar op leren.
 • Martenslinde:
  • 1ste leerjaar: elke dag lezen, geen huiswerk op woensdag en in het weekend (behalve bij toetsen)
  • 2de, 3de en 4de leerjaar: geen huiswerk op woensdag en in het weekend (behalve bij toetsen)
  • 5de en 6de leerjaar: elke dag 'leertaken'

1.5 Invullen van de leerkrachtenagenda

Het onderstaande werd afgesproken op de personeelsvergadering van 17/03/15.

Algemeen uitgangspunt: een leerkrachtenagenda moet leesbaar en duidelijk zijn voor bv. een vervanger of de directie. Hij of zij moet meteen kunnen zien waar de klas tot dan toe mee bezig geweest is.

Wat moet er minstens in een agenda opgenomen worden?

 • Heldere titel, liefst met een verwijzing naar de handleiding (bv. Les 1: Tellen tot 10)
 • Doelstellingen: zo weinig mogelijk zelf ‘verzonnen’, zo veel mogelijk een rechtstreekse selectie uit het OVSG-leerplan of doelenboek maken (dit moet voor muzische vorming!). Enkel eindtermen in de agenda vermelden is niet voldoende!
 • Voor muzische vorming moet er een korte omschrijving van de activiteit opgenomen worden (cfr. het groeiboek) of de aard van de activiteit moet duidelijk blijken uit de titel.
 • Verwijzing naar een handleiding of een pagina in het werkboek tenzij dit reeds duidelijk is uit de titel van de les. Bv. bij wiskunde is de volgende titel al voldoende: Les 2: Tellen tot 20. ‘Les 2’ verwijst dan uiteraard naar het lesnummer uit de methode.
 • Alle overige velden zijn facultatief.

De Smartschool-agenda is verplicht voor nieuwe leerkrachten, het gebruik van Scoodle wordt afgeraden.

1.6 Deelname aan pedagogische studiedagen en extra-murosactiviteiten door niet-klastitularissen, deeltijds werkende leerkrachten en leermeesters

Dit is een verduidelijking van artikel 17 uit het arbeidsreglement.

Als het onderwerp van een pedagogische studiedag relevant is voor een niet-klastitularis, een deeltijds werkende leerkracht of een leermeester neemt hij of zij deel aan de studiedag. Indien het onderwerp van de studiedag geen relevantie heeft voor de niet-klastitularis, de deeltijds werkende leerkracht of de leermeester, is de aanwezigheid van de betrokken leerkracht in één van de scholen van ons schoolbestuur echter wel vereist als de betrokken leerkracht op dat moment lesopdracht heeft in onze scholen.

Voor extra-murosactiviteiten geldt een gelijkaardige afspraak: de niet-klastitularis, de deeltijds werkende leerkracht of de leermeester neemt deel aan de extra-murosactiviteit indien dit praktisch haalbaar is. Indien dit niet haalbaar is, is de aanwezigheid van de betrokken leerkracht in één van de scholen van ons schoolbestuur echter wel vereist.

1.7 Kids-ID bij een buitenlandse extra-murosactiviteit

In principe moet het Kids-ID (of een ander officieel identiteitsbewijs) altijd meegenomen worden bij een buitenlandse extra-murosactiviteit.

We hebben echter de onderstaande afspraken gemaakt om administratieve rompslomp te vermijden:

 • Voor een extra-murosactiviteit van één dag gaan we het Kids-ID niet vragen aan de ouders.
 • Voor een meerdaagse activiteit in het buitenland (bv. de Texelklas) moet het Kids-ID wel meegenomen worden. 

1.8 Vrijwillig vervoer van leerlingen

Zie vrijwillig vervoer van leerlingen.

1.9 Gemachtigde opzichters

Een gemachtigd opzichter heeft als taak de veiligheid van groepen kinderen in het verkeer te bewaken, vooral bij het oversteken van de straat.

Op Intradesk in de map 'SBS Munsterbilzen - Welzijn - Gemachtigde opzichters' is een overzicht terug te vinden van de personeelsleden met een machtiging.

Op 1/03/18 zijn de onderstaande personeelsleden de theoretische opleiding tot gemachtigd opzichter gaan volgen in CC De Kimpel in Bilzen:

 • Klastitularissen:
  • Munsterbilzen: Erwin Henckens
  • Hoelbeek: Carla Appermans, Christel Willems, Liese Sillen, Niels Valkeners, Kelly Geeraerts
  • Martenslinde: Lieve Appermont, Elke Bijnens, Greet Vanherle, Maartje Poesen, Ann Philips, Evi Bienkens, Luc Nelissen, Pieter Lambrechts, Mariska Stulens, Anneleen Wauters
 • Niet-klastitularissen:
  • Maarten Hendrikx, Stephanie Jacobs, Josée Buymans, Natacha Frantzen

De praktische opleiding werd georganiseerd op 13/12/18 in de school(omgeving) van Munsterbilzen waarna de bovenstaande personeelsleden ook een machtigingsbesluit ontvangen hebben uit handen van burgemeester Frieda Brepoels.

Op 9/03/20:

 • Klastitularissen:
  • Munsterbilzen: Barbara Schoofs & Birte Surinx

1.10 EHBO

In iedere vestiging is er een EHBO-verantwoordelijke en een EHBO-koffer aanwezig:

Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde
Verantwoordelijke Heidi Castro Liese Sillen Maartje Poesen Mariska Stulens (basisopleiding op 12 en 19/03/19)
Locatie van de EHBO-koffer Gehandicaptentoilet Turnzaal Leraarslokaal

1.10.1 Opleidingen EHBO-verantwoordelijken

De EHBO-verantwoordelijken van elke vestiging volgen elk schooljaar een 'bijscholing hulpverlener' bij Mensura in Hasselt

 • Schooljaar 2019 - 2020: bijscholing hulpverlener op 24/04/20 (Mariska Stulens), 15/05/20 (Heidi Castro) en 15/06/20 (Liesje Sillen)
 • Schooljaar 2018 - 2019: bijscholing hulpverlener op 22/03/19
 • Schooljaar 2017 - 2018: bijscholing hulpverlener op 25/04/18
 • Schooljaar 2016 - 2017: bijscholing hulpverlener op 27/09/16
 • Schooljaar 2014 - 2015: bijscholing hulpverlener op 27/02/15

Voor de overige personeelsleden is er een 'eerstehulpinitiatie' georganiseerd tijdens de pedagogische studiedag van 8/02/17.

1.11 Evacuatie

Er worden op regelmatige basis (minstens 2x per schooljaar) evacuatieoefeningen gehouden in de verschillende vestigingen.

Deze oefeningen worden nooit op voorhand aangekondigd. De brandweer en de noodcentrale worden echter door de directie altijd op voorhand verwittigd.

De verantwoordelijke leerkracht belt altijd de brandweer (112) ook als men zeker is dat het over een oefening gaat.

1.11.1 Algemene afspraken

 • Wanneer het brandalarm afgaat verlaat iedereen zo snel en zo veilig en ordelijk mogelijk het gebouw.
 • Ramen en deuren worden - indien mogelijk - dicht gedaan bij het verlaten van het gebouw.
 • Aan de toestand van de lichten of andere elektrische toestellen wordt niets veranderd (uit blijft uit, aan blijft aan).
 • In iedere vestiging is er evacuatieverantwoordelijke (en een backupevacuatieverantwoordelijke). Het is de verantwoordelijkheid van deze persoon om de brandweer te verwittigen via het Europees noodnummer 112 via een GSM of de dichtstbijzijnde telefoon. Dit personeelslid trekt bij een brandalarm een hesje aan, neemt het grondplan mee naar buiten en wacht de brandweer op. In Munsterbilzen opent de evacuatieverantwoordelijke ook de grote zwarte poort in de Appelboomgaardstraat. Het is ook de taak van de evacuatieverantwoordelijke om eventuele bezoekers tijdens een evacuatie de toegang tot de school te ontzeggen.
  • Munsterbilzen:
   • Leon Vanhees (evacuatieverantwoordelijke) en Marleen Buckinx (backup-evacuatieverantwoordelijke)
   • Heidi Castro (belt de brandweer) en Barbara Schoofs (belt de brandweer indien Heidi Castro afwezig is)
  • Hoelbeek:
   • Kelly Geeraerts (evacuatieverantwoordelijke)
   • Liesje Sillen (backupevacuatieverantwoordelijke)
  • Martenslinde:
   • Pieter Lambrechts (evacuatieverantwoordelijke)
   • Anneleen Wauters (backup-evacuatieverantwoordelijke)
 • De LBV-leermeesters en de leermeesters l.o. begeleiden hun leerlingen naar de verzamelplaats. De betrokken leerlingen keren zeker niet eerst terug naar hun respectievelijke klassen.
 • Op de verzamelplaats worden alle leerlingen geteld en gecontroleerd aan de hand van de Smartschool-app op een smartphone. De leerkrachten nemen dan ook hun smartphone mee naar buiten bij een evacuatie.

1.11.2 Vestigingspecifieke afspraken

1.11.2.1 Munsterbilzen
 • Verlaten van het gebouw:
  • 4A en 4B: via de deur naar de speelplaats
  • 5A en 5B: via de trappenhal en deur naar de speelplaats
  • 6: via de trappenhal en de hoofdingang
 • Verzamelplaats:
  • Op de speelplaats aan de fietsenstalling
 • De evacuatieverantwoordelijke wacht de brandweer op aan de Appelboomgaardstraat.
1.11.2.2 Hoelbeek
 • Verlaten van het gebouw:
  • 1KO en 2de graad: via de hoofdingang. De leerlingen van de 2de graad nemen de leerlingen van 1KO aan de hand buiten aan de trap.
  • 1ste, 3de graad en 2KO: via de nooddeur (rode klink) in de gang

De 2de graad gebruikt de noodtrap enkel als de reguliere trap geblokkeerd is.

 • Verzamelplaats:
  • Aan de overkant van de school in de Puthofstraat
 • De evacuatieverantwoordelijke wacht de brandweer op aan het begin van de Puthofstraat.
1.11.2.3 Martenslinde
 • Verlaten van het gebouw:
  • 1KO: via de deur naar de speelplaats
  • 2de: via de hoofdingang
  • 2KO: via de deur naar de speelplaats
  • 3KO: via de trap en de hoofdingang
  • 1ste lj., 4de lj. en 6de lj.: via de brandtrap
 • Verzamelplaats:
  • 1KO, 3KO en 2de lj.: op de kleuterspeelplaats tegen het hek aan de hoek van de Eindstraat hierbij wordt het grote hek naar de parking aan de voorkant geopend.
  • 2KO, 1ste lj., 3de lj., 4de lj., 5de en 6de lj.: op het grasveld van het lager onderwijs
 • De evacuatieverantwoordelijke wacht de brandweer goed zichtbaar op aan het begin van de Eindstraat.

Indien er een les lichamelijke opvoeding bezig is of indien er les gegeven wordt in de eetzaal, dienen deze klas eveneens te verzamelen op de speelplaats van het lager onderwijs.

1.12 Poetsen

De klassen moeten geborsteld worden door de leerkrachten. 

Taken van poetsfirma Apperthy in Munsterbilzen:

 • poetsen van alle horizontale oppervlakken (kasten, vensterbanken, ...)
 • banken worden om de x-weken gepoetst (niet iedere week)
 • dweilen van de vloeren

1.12.1 Planning

 • Munsterbilzen:
  • dinsdagochtend: bovenverdieping
  • dinsdagavond: benedenverdieping
  • vrijdagmiddag: turn- en eetzaal (gebouw 3), toiletten (gebouw 4)
 • Hoelbeek:
  • maandag, dinsdag en donderdag van 14u30 - 17u00
  • woensdag van 11u35 - 14u00
  • vrijdag van 13u15 - 15u15
 • Martenslinde:
  • maandagochtend: turnzaal, gangen, containerklassen
  • woensdagnamiddag: klassen beneden- en bovenverdieping
  • vrijdagochtend: turnzaal en 1KO (stofzuigen)

1.13 Facebook

Er wordt van alle klassen verwacht dat zij minstens één keer per maand foto's van een activiteit publiceren op de Facebook-pagina van de vestiging:

2 Vestigingspecifieke afspraken

2.1 Munsterbilzen

2.1.1 Verdeling eetzaal

Er is op 16/09/15 het volgende afgesproken met de vrije basisschool met betrekking tot de verdeling van de eetzaal (omwille van een capaciteitsprobleem):

 • De leerlingen van de stedelijke basisschool eten op maandag en dinsdag in de eetzaal van 12u00 tot 12u15 / 12u20. Hierna is de eetzaal beschikbaar voor de leerlingen van de vrije basisschool.
 • Op donderdag en vrijdag eten de leerlingen van de stedelijke basisschool in de klassen.

Deze afspraken zijn ook opgenomen in het huishoudelijk reglement.

2.1.2 Afspraken omtrent orde en tucht

Zie afspraken omtrent orde en tucht vestiging Munsterbilzen.

2.2 Hoelbeek

2.2.1 Wachten op de 'zwembus'

Besproken op dinsdag 1/10/19:

De 'zwembus' is op vrijdag niet tijdig terug aan school. De schooldag eindigt om 15u10. De bus is echter pas terug aan school rond +/- 15u30. Hierdoor moeten heel wat ouders met zowel leerlingen in het kleuter- als het lager onderwijs wachten aan de schoolpoort.

Omdat het zwemmen een verplicht onderdeel is van het vak lichamelijke opvoeding en dus ook alle leerlingen moeten deelnemen, willen we dit wachten zo veilig mogelijk laten verlopen. Er is daarom beslist dat we op vrijdag vanaf 15u10 de leerlingen laten oppikken op de speelplaats en niet meer aan de hoofdingang.

Van zodra de schoolbel rinkelt, zal één van de leerkrachten het groene poortje openen. Hierna mogen de ouders de speelplaats op om zoon of dochter af te halen. Zij kunnen tot de komst van de 'zwembus' in alle veiligheid op de speelplaats wachten.

2.3 Martenslinde

2.3.1 Doorschuiven van de kleuters van 1KO en 1KO instap

Elk schooljaar - in juni - bekijkt de directie de verwachte klasgrootte van 1KO en 1KO instap en het aantal instaplestijden na de krokusvakantie van het volgende schooljaar. De directie maakt dan keuze om al dan niet door te schuiven. Dat wordt dan ook meteen eind juni aan de ouders gecommuniceerd samen met de eventuele doorschuifdatum en de exacte namen van de kleuters die zullen doorschuiven.

2.3.2 Schoolfeesten

Besproken op 27/06/17.

We nemen het zekere voor het onzekere en opteren voor een schoolfeest ‘onder dak’. Het is echter onmogelijk om dit gelijktijdig te organiseren voor zowel de kleuters als het lager onderwijs in bv. de zaal van Kleine Spouwen. Daarom hieronder het volgende voorstel:

 • Jaar 1 (2017 - 2018): schoolfeest KO + pastadag + kerstmarkt
 • Jaar 2 (2018 - 2019): grootouderfeest + schoolfeest LO
 • Jaar 3 (2019 - 2020): schoolfeest KO + pastadag + 'kerstborrel'
 • Jaar 4 (2020 - 2021): grootouderfeest + schoolfeest LO
 • Jaar 5 (2021 - 2022): 'Spektakel' bv. een musical