Wereldoriëntatie

Uit Schoolwerkplan SBS Munsterbilzen - Hoelbeek - Martenslinde
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

In het leerplan is er aandacht voor 7 domeinen: natuur, techniek, mens, maatschappij, tijd, ruimte en verkeer.

Vanaf 1/09/15 (schooljaar 2015 - 2016) wordt het leergebied wo. opgesplitst in twee nieuwe leergebieden: ‘wetenschappen en techniek’ en ‘mens en maatschappij’.

Wetenschappen en techniek omvat de domeinen natuur en techniek. Mens en maatschappij omvat de domeinen: mens, maatschappij, tijd, ruimte en verkeer

Er is geen inhoudelijke wijziging aan de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen wereldoriëntatie.

Omdat wij als schoolteam echter van oordeel zijn dat wo. beter geïntegreerd gegeven wordt, maken we deze opsplitsing bij ons op school - voorlopig - niet. Op de uurroosters en op het rapport zal er nog steeds 'wereldoriëntatie' staan.

Sinds het schooljaar 2017 - 2018 wordt wo. - techniek apart vermeld op het waardenrapport. Wereldoriëntatie in z'n geheel blijft een onderdeel van het puntenrapport.

De onderwijsleerpakketten die wij op school gebruiken voor Nederlands zijn hier terug te vinden.

De leerkrachten van de 3de graad ontwikkelen sinds het schooljaar 2018 - 2019 eigen thema's voor wereldoriëntatie.

1 Thema's en onderwerpen 3de graad

Munsterbilzen Martenslinde
5de leerjaar 6de leerjaar
Natuur

Zintuigen (EHBO)
Het dierenrijk
Het bos
Water

Kringlopen
Het menselijk lichaam
Relationele vorming
Klimaten

Zee in zicht! (Texelklas) - jaar A
Bos, bosser, best (herfst) - jaar A
Een wereld vol klimaten (klimaat en weer) - jaar A
EHBO - 5de leerjaar - jaar A & B
Puberteit, supertijd - 6de leerjaar - jaar A & B
Het menselijk lichaam (lichaam en zintuigen ) - jaar B
Eten en gegeten worden (dierenrijk, voedselketens) jaar B

Techniek

De elektrische stroomkring
Magnetisme
Lego Education: hefbomen & katrollen (praktisch)
Kettingreacties (praktisch)
Bruggen maken (praktisch)

Tandwielen / fiets (praktisch)
Lego Education: hefbomen & katrollen (praktisch)
Werken met hout (praktisch)

Kettingreacties - jaar A
Lego Education: hefbomen & katrollen - jaar A
OVSG-proef - jaar A & B
Het is me Watt (stroomkring) - jaar B
Lego Education: duurzame energie - jaar B
Bruggen bouwen - jaar B

Mens & maatschappij

Begin van het schooljaar
Rechten van het kind

Verbeter de wereld (armoede, klimaat, vervuiling, rechten van de mens, eerlijke handel, ...)
Een kleine klas, een grote wereld

De week van het geld - jaar A
Iedereen naar de stembus - jaar A
Kinderrechten - jaar B
Verbeter de wereld (hulporganisaties, armoede, racisme) - jaar B
Een kleine klas, een grote wereld (regels, bevolkingsdichtheid) - jaar B
Studio Globo (armoede) - jaar B

Tijd

Prehistorie
Egypte, Grieken en Romeinen
Middeleeuwen
WO I
WO II

Ontdekkingen
Revoluties (industriële revolutie, Napoleon, Franse Revolutie, het ontstaan van België)
WO I
WO II

Een reis door de tijd (prehistorie, oudheid, middeleeuwen) - jaar A
Revoluties (industriële revolutie, Franse revolutie, het ontstaan van België) - jaar B
WO I - jaar B
WO II - jaar B

Ruimte

De Europese Unie
Bosklas

Het zonnestelsel
Kaarten
Bosklas

De wereld in kaart (kaartgebruik) - jaar A
De Europese Unie - jaar A
Het heelal - jaar B

Verkeer Verkeersborden, voorrang verlenen, route uitstippelen met het openbaar vervoer, fietsonderdelen, ... (1 bundel) OVSG-proef fiets, openbaar vervoer, fietsen op de weg, ... (praktisch) Verkeer - 5de leerjaar - jaar A & B

2 Techniek

We onderscheiden 5 leerlijnen binnen wo. - techniek:

  1. Techniek begrijpen bv. De leerlingen ontdekken al explorerend en experimenterend verschillende grondstoffen en materialen.
  2. Techniek hanteren - gebruiken bv. De leerlingen gaan vaardig en correct om met materialen en gereedschappen die aan hun leeftijd aangepast zijn.
  3. Techniek hanteren - maken bv. De leerlingen tekenen een ruwe schets van de technische realisatie die ze willen maken.
  4. Techniek duiden bv. De leerlingen zien het belang in van techniek voor hun dagelijks leven.
  5. Attitudes bv. De leerlingen zijn bereid hygiënisch, veilig en zorgzaam te werken.

2.1 Evalueren en rapporteren van techniek

Sinds het schooljaar 2017 - 2018 moeten deze 5 leerlijnen in de loop van het schooljaar minstens éénmaal gerapporteerd worden (minstens één leerlijn per rapport).

Per rapport wordt er minstens één doelstelling uit het leerplan wo. - techniek gerapporteerd op het waardenrapport, best in combinatie met een beknopte omschrijving van de techniekactiviteit zodat dit 'leesbaar' is voor de ouders.

Bv. Kleding door de eeuwen heen: De leerlingen zeggen van technische realisaties uit hun omgeving uit welke materialen of grondstoffen ze gemaakt zijn.

2.2 Externe/extra-muros initiatieven/activiteiten

Onze school neemt deel aan diverse initiatieven en activiteiten met betrekking tot wo. techniek zoals de VDAB-doedag, de techniekles in het PSSB, de First Lego League (5de en 6de lj. vestiging Martenslinde)

De precieze data van deze activiteiten zijn terug te vinden op de Smartschool-kalender.

3 Verkeer

Verkeer is geen apart leergebied, maar een onderdeel van wereldoriëntatie.

3.1 Externe / extra-muros initiatieven en activiteiten

Onze school neemt deel aan diverse initiatieven en activiteiten (bv. van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde )met betrekking tot verkeer zoals De Grote Verkeerstoets, Voetgangersbrevet Brons, Loopfietsbrevet, Het Grote Voetgangersexamen, Meester op de Fiets, Strapdag (vestiging Munsterbilzen), ...

De precieze data van deze activiteiten zijn terug te vinden op de Smartschool-kalender.