Nederlands

Uit Schoolwerkplan SBS Munsterbilzen - Hoelbeek - Martenslinde
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het leerplan Nederlands bestaat uit 5 domeinen: luisteren, spreken, lezen, schrijven, taalbeschouwing, strategieën en (inter-)culturele gerichtheid.

Op het rapport is Nederlands zowel een deel van het puntenrapport als van het waardenrapport.

De onderwijsleerpakketten die wij op school gebruiken voor Nederlands zijn hier terug te vinden.

1 Werkgroep nieuwe methode Nederlands

Tijdens het schooljaar 2016 - 2017 bestond er een schooloverstijgende (SBS Munsterbilzen - Hoelbeek - Martenslinde & SBS Mopertingen - Hees) werkgroep die als taak had het selecteren van een nieuwe methode voor Nederlands.

1ste graad 2de graad 3de graad
Mopertingen Sare Thijs
Hees Ann Debor Marika Souverijns Sonja Greven
Munsterbilzen Leon Vanhees Linda Machiels
Hoelbeek Liese Sillen Marleen Buckinx
Martenslinde Pieter Lambrechts Anneleen Wauters

Op 4/05/17 werd er door een meerderheid van de werkgroep beslist om vanaf het schooljaar 2017 - 2018 te starten met de methode 'Verrekijker' van uitgeverij die Keure en dit in alle leerjaren van het 2de tot en met het 6de leerjaar in de 5 stedelijke basisscholen. Tot 30/06/17 maakte ons school gebruik van de methode Taalsignaal Anders van uitgeverij Plantyn.

2 Schrijven

Zie Leerlingenbegeleiding Fase: Uitbreiding van zorg voor afspraken in verband met compenserende maatregelen voor spelling.

2.1 Afspraken omtrent spelling- en andere schrijffouten op toetsen en overhoringen (met uitzondering van de toetsen spelling)

2.1.1 Munsterbilzen

De onderstaande afspraken werden gemaakt tijdens de personeelsvergadering van 13/02/17 en opnieuw besproken op 25/09/18.

  • Per definitie worden er geen punten afgetrokken voor schrijf- of spellingfouten op toetsen (bv. bij wiskunde of wereldoriëntatie).
  • Bij kopieeroefeningen wordt er een halve punt per fout afgetrokken (ook voor dyslectische leerlingen!)
  • Er worden geen punten afgetrokken voor fouten tegen de hoofdletters, tenzij het op voorhand gezegd wordt (bv. bij een opdracht waar de namen van steden ingevuld moeten worden). De fout wordt wel aangeduid.

2.1.2 Hoelbeek

De onderstaande afspraken werden gemaakt tijdens de personeelsvergadering van 27/09/18.

  • Per definitie worden er geen punten afgetrokken voor schrijf- of spellingfouten op toetsen (bv. bij wiskunde of wereldoriëntatie).
  • Bij kopieeroefeningen wordt er een halve punt per fout afgetrokken (ook voor dyslectische leerlingen!)
  • Er worden geen punten afgetrokken voor fouten tegen de hoofdletters, tenzij het op voorhand gezegd wordt (bv. bij een opdracht waar de namen van steden ingevuld moeten worden). De fout wordt wel aangeduid.

2.1.3 Martenslinde

De onderstaande afspraken werden gemaakt tijdens de personeelsvergadering van 14/03/17 en opnieuw besproken op 1/10/18.

  • Per definitie worden er geen punten afgetrokken voor schrijf- of spellingfouten op toetsen (bv. bij wiskunde of wereldoriëntatie) tenzij het aanrekenen van schrijf- of spellingfouten op voorhand door de leerkracht aangekondigd werd.

3 Lezen

3.1 AVI-leesniveaus

Zie informatie over de AVI-leesniveaus op de schoolwebsite.

De vernieuwde teksten komen uit het Cito Volgsysteem DMT en AVI (groep 3 tot en met 8).

De AVI-leesniveaus worden in het Smartschool-leerlingvolgsysteem geregistreerd via 'Genormeerde toetsen'- 'AVI' (versie 2008). De resultaten dienen ingegeven te worden op klasniveau.

Bv.

De leesniveaus worden gerapporteerd aan de ouders op het winter-, paas- en zomerrapport.

Het leesniveau wordt gerapporteerd als volgt:

  • Bij beheersniveau (B) wordt het gerapporteerd zoals het in het LVS bij 'Genormeerde toetsen' staat bv. E6
  • Bij instructieniveau (I) of frustratieniveau (F) wordt het niveau lager gerapporteerd aan de ouders bv. niet E6, maar M6.

Over beheersingsniveau of instructieniveau wordt niet gesproken op het rapport. Enkel het leesniveau bv. M5 wordt meegedeeld aan de ouders. Ook het aantal fouten, de leestijd of het soort tekst (A - B) wordt niet gerapporteerd aan de ouders.

Het behaalde niveau kan gerapporteerd worden bij de vakcommentaar van 'technisch lezen' (1ste graad) of bij 'expressief lezen' (2de graad). Voor leerlingen van de 3de graad die nog niet niveau E7 hebben bereikt, kan dit gerapporteerd worden via de 'klassenraadcommentaar'.

3.2 Kwartiermakers in Martenslinde

Vestiging Martenslinde neemt sinds het schooljaar 2017 - 2018 officieel deel aan het leesproject 'Kwartiermakers' van Willewete. Er wordt in elke klas van het lager onderwijs een kwartier per dag gelezen. Dit gebeurt meestal vlak na de middagspeeltijd.

Aanspreekpunt voor 'Kwartiermakers' is Evi Bienkens.