Tevredenheid

Uit Schoolwerkplan SBS Munsterbilzen - Hoelbeek - Martenslinde
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

We trachten als school onze werking systematisch en cyclisch te evalueren. Eén van de bronnen om onze onderwijskwaliteit te bewaken zijn tevredenheidsenquêtes. We laten deze bevragingen regelmatig terugkeren om de resultaten over een langere periode met elkaar te kunnen vergelijken. De resultaten worden gebruikt om bv. prioriteiten en werkpunten te kunnen bepalen.

De resultaten worden altijd met het personeel besproken tijdens bv. een personeelsvergadering. Indien nodig kunnen er ook individuele gesprekken volgen om bv. meer duidelijkheid te krijgen.

1 Leerlingen

We nemen driejaarlijks een bevraging rond welbevinden af bij onze leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar. We gebruiken hiervoor het instrument dat de Vlaamse onderwijsinspectie ter beschikking stelt. Deze bevraging wordt door de ICT-coördinator afgenomen en is volledig anoniem. Deze bevraging wordt afgenomen voor de drie vestigingen, maar geeft slechts één schoolresultaat.

De resultaten van deze bevraging zijn terug te vinden op Intradesk in de map 'SBS Munsterbilzen - Tevredenheid'.

De bevraging werd reeds afgenomen in november 2013 en november 2016.

In 2013 scoorden we op nagenoeg alle vragen hoger dan het Vlaams gemiddelde. Enkel de onderstaande vragen scoorden onder het gemiddelde:

 • 19 De kinderen maken geen ruzie op de speelplaats. -0.15, in 2016 steeg dit met 0.24 en zaten we 0.13 boven het Vlaams gemiddelde
 • 20 Op onze school worden kinderen niet gepest of uitgelachen. -0.14, in 2016 steeg dit met 0.40 en zaten we 0.24 boven het gemiddelde
 • 21 De leerkrachten zeggen me wanneer ik mijn best doe. -0.05, in 2016 steeg dit met 0.02, maar zaten we nog steeds onder het gemiddelde
 • 27 Als de leerkrachten les geven, is het rustig in de klas. -0,09, in 2016 steeg dit met 0.07 en zaten we 0.03 boven het gemiddelde

We scoorden het hoogste op:

 • 8 Er zijn duidelijke regels op school, zodat ik weet wat mag en niet mag. 3.84
 • 18 Ik heb veel vrienden op school. 3.84

Laagste score:

 • 19 De kinderen maken geen ruzie op de speelplaats. 2.44

In 2016 scoorden we ook op nagenoeg alle vragen hoger dan het Vlaams gemiddelde, met uitzondering van de onderstaande vragen:

 • 8 Er zijn duidelijke regels op school, zodat ik weet wat mag en niet mag. -0.01
 • 10 Mijn klasgenoten doen het slechter dan ik. -0.02
 • 12 Ik werk sneller dan de anderen van mijn klas. -0.08
 • 21 De leerkrachten zeggen me wanneer ik mijn best doe. -0,02
 • 27 De leerkrachten vragen naar de mening van de kinderen. -0,02

Het verschil met het Vlaams gemiddelde is klein.

Hoogste score:

 • 8 Ik heb veel vrienden op school. 3.92 (+0.08 in vergelijking met 2013)

Laagste score:

 • 10 Mijn klasgenoten doen het slechter dan ik. 2.52

2 Ouders

In januari 2017 hebben we voor de eerste keer een oudertevredenheidsenquête afgenomen in Smartschool per vestiging. Deze enquête was niet anoniem.

2.1 Munsterbilzen

25 van de 183 co-accounts hebben de bevraging ingediend, zo'n 14%.

De hoogst scorende vraag was '34. Hoe tevreden bent u over de communicatie via Smartschool?', 87% (100% wil hierbij zeggen dat iedereen 'zeer tevreden' was). Ook vraag '35. Hoe tevreden bent u over de frequentie van de oudercontacten?', scoorde 87%.

De twee laagste scorende vragen waren: '11. Hoe tevreden bent u over de extra mogelijkheden voor sterke leerlingen?', 64% en '12. Hoe tevreden bent u over de aandacht voor pestgedrag?', 65%.

 • 68% geeft aan dat onze school bekend staat als een goede school. 28% antwoordt hier 'Weet ik niet' op.
 • 35% kiest voor Munsterbilzen omdat de school dichtbij is
 • 22% omdat de school veel zorg en aandacht voor de kinderen heeft
 • 15% omwille van de leerkrachten
 • 13% omwille van het gebouw en de inrichting
 • 7% omdat het stedelijk en dus neutraal is
 • 7% omdat de school goede resultaten haalt

2.2 Hoelbeek

16 van 116 co-accounts hebben de bevraging volledig ingediend, zo'n 13%.

De hoogst scorende vraag vraag was '17. Hoe tevreden bent u over de aandacht voor sociale vaardigheden?', 90%.

De twee laagst scorende vragen waren: '22. Hoe tevreden bent u over het overblijven (op school blijven eten) tijdens de middag?', 68% en '12. Hoe tevreden bent u over de aandacht voor pestgedrag?', 72%.

 • 75% geeft aan dat onze school bekend staat als een goede school. 25% antwoordt hier 'Weet ik niet' op.
 • 42% kiest voor Hoelbeek omdat de school veel zorg en aandacht voor de kinderen heeft
 • 29% omdat de school dichtbij is
 • 16% omwille van de leerkrachten
 • 12% omdat het stedelijk en dus neutraal is

2.3 Martenslinde

31 van 223 co-accounts hebben de bevraging volledig ingediend, zo'n 14%.

De hoogst scorende vraag was '34. Hoe tevreden bent u over de communicatie via Smartschool?', 88% (100% wil hierbij zeggen dat iedereen 'zeer tevreden' was). Ook vraag '18. Hoe tevreden bent u over de aandacht voor educatieve schooluitstappen (museumbezoek, theater, film, tentoonstelling, ...) scoorde hoog, 85%.

De twee laagst scorende vragen waren: '11. Hoe tevreden bent u over de extra mogelijkheden voor sterke leerlingen?', 71% en '12. Hoe tevreden bent u over de aandacht voor pestgedrag?', 68%.

 • 90% geeft aan dat onze school bekend staat als een goede school.
 • 26% kiest voor Martenslinde omdat de school veel zorg en aandacht heeft voor de kinderen.
 • 23% omwille van de leerkrachten
 • 19% om dat de school dichtbij is
 • 16% omdat de school goede resultaten haalt
 • 9% omwille van het gebouw en de inrichting
 • 4% omdat het stedelijk en dus neutraal is

3 Personeel