Wiskunde

Uit Schoolwerkplan SBS Munsterbilzen - Hoelbeek - Martenslinde
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

In het leerplan wiskunde is er aandacht voor 4 domeinen: getallen, meten, meetkunde en domeinoverschrijdende doelen.

Op het rapport is wiskunde een deel van het puntenrapport. In de eerste graad wordt wiskunde integraal gerapporteerd.

De onderwijsleerpakketten die wij op school gebruiken voor wiskunde zijn hier terug te vinden.

1 Niveaugroepen in Munsterbilzen

Sinds het schooljaar 2018 - 2019 wordt wiskunde in Munsterbilzen in 'niveaugroepen' gegeven en niet meer in de reguliere klasstructuur. De leerlingen van de A- en B-klas worden voor wiskunde herverdeeld in een 'instructieonafhankelijke' en een 'instructiegevoelige' groep.

Dit werd besproken tijdens de personeelsvergadering van 14/05/18:

"Het aantal zorgleerlingen, anderstaligen, indicatorleerlingen en kansarme leerlingen in vestiging Munsterbilzen is hoog… De leerkrachten van het 4de leerjaar hebben reeds aangegeven dat zij dit schooljaar niet alle leerstof van wiskunde op een grondige manier kunnen verwerken... In het 5de leerjaar zijn er verschillende leerlingen die in principe de leerstof van het 5de voor wiskunde best opnieuw zouden krijgen... In het 6de leerjaar zijn er leerlingen die we geen getuigschrift basisonderwijs kunnen geven..."

Via deze niveaugroepen hopen we een antwoord te kunnen bieden op de hierboven aangehaalde problemen.

1.1 Groepsindeling

1.1.1 4de leerjaar

  • Leon Vanhees: instructieonafhankelijke groep
  • Barbara Schoofs: instructiegevoelige groep

1.1.2 5de leerjaar

  • Heidi Castro: instructieonafhankelijke groep
  • Birte Surinx: instructiegevoelige groep

1.1.3 6de leerjaar

  • Marleen Buckinx: instructieonafhankelijke groep
  • Linda Machiels: instructiegevoelige groep

1.2 1B-traject: 'Vlotjes'

Onze wiskunde-methode Reken Maar! voorziet een 1B-traject voor bepaalde leerlingen vanaf het 5de leerjaar. Met aangepast oefen- en toetsmateriaal bereiden we deze leerlingen voor op een vlotte overgang naar 1B. De overgang van her reguliere wiskunde-curriculum naar de 'Vlotjes' wordt met de ouders besproken.

De doelstelling is 'vlotjes' naar 1B overgaan en de finish van de lagere school halen. Er wordt hierbij gefocust op wat de leerlingen wel kunnen.

Dit traject bestaat uit:

  • 'Vlotjes': werkbladen die oefeningen uit het werkschrift vervangen en inzetten op essentiële wiskundige vaardigheden.
  • 'Vlottoets': een variant van de gewone bloktoets met waar nodig aangepaste opgaven die aansluiten op het oefenniveau van de 'Vlotjes'

1.3 Plus-groepje

Voor de leerlingen die voor wiskunde nog meer uitdaging nodig hebben, organiseren we één keer per week (maandag van 11u25 tot 12u15) een 'Plus'-groepje. Tijdens dit lesuur krijgen deze leerlingen complexere opdrachten voor wiskunde voorgeschoteld.

1.4 Afname van toetsen

Tijdens de personeelsvergadering van 23/09/19 is er afgesproken dat de toetsen gemaakt worden bij de leerkracht van de niveaugroep en niet bij de klastitularis. Op die manier kan er voor de instructiegevoelige groep meer begeleiding voorzien worden (zoals bv. de vragen één voor één toelichten of de schattingen klassikaal voorbereiden).